หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
หัวข้อเรื่อง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ฝึกอบรมและทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่าง ไฟฟ้าภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพัมนาฝีมือแรงงานตาก อำเถอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
8 พฤษภาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
10 พฤษภาคม 2560