หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
โครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดฝึกอบรม หลักสูตร  "ผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต" ตามโครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ กลุ่มแปรรูปหินแกรนิต ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ว้นที่ข่าว : 13/08/2562