หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 1/2563
จำนวน 4 สาขาช่าง
1.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ หลักสูตร 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
2.ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ หลักสูตร 4 เดือน ฝึกงาน 2 เดือน
3.ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) หลักสูตร 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน
4.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 เดือน ฝึกงาน 1 เดือน
 *** รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
กำหนดการมารายงานตัวและสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. 
กำหนดการเปิดฝึกอบรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ***

ว้นที่ข่าว : 02/08/2562