หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
แข่งขันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3–5 กรกฎาคม 2562  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากมีเยาวชนได้รับรางวัล จากการแข่งขันฯ จำนวน 5 สาขา ดังต่อไปนี้

รางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2

1. สาขา ปูกระเบื้อง                 จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก

2. สาขา ต่อประกอบมุมไม้          จากวิทยาลัยเทคนิคตาก

3. สาขา เทคโนโลยีการเชื่อม       จากวิทยาลัยเทคนิคตาก

รางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 3

1. สาขา ต่อประกอบมุมไม้        จากวิทยาลัยเทคนิคตาก

2. สาขา เทคโนโลยีการเชื่อม     จากวิทยาลัยเทคนิคตาก

3. สาขา สีรถยนต์                       จากวิทยาลัยเทคนิคตาก

4. สาขา บริการอาหารและเครื่องดื่ม    จากศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (เอชซีทีซี)

 


ว้นที่ข่าว : 05/07/2562