หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เทคนิคการจัดการคลังสินค้า ระดับสูง

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เปิดฝึกอบรม สาขา การจัดการคลังสินค้า ระดับสูง สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562


ว้นที่ข่าว : 13/06/2562