หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 39 คน  รายละตามเอกสารแนบ


ว้นที่ข่าว : 29/03/2562