หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ ทหารก่อนปลดประจำการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดำเนินการเปิดฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ ทหารก่อนปลดประจำการ สาขา การทำผลิตภัณฑ์งานปูน (ชุดโต๊ะสนาม) จำนวน 30 ชั่วโมง ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารรายที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ว้นที่ข่าว : 16/10/2560