หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

วันที่ 10-11 ตุลาคม2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 21 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ว้นที่ข่าว : 10/10/2560