หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก


ว้นที่ข่าว : 06/10/2560