หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะยาว (2-6 เดือน) หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561 ซึ่งจะดำเนินการฝึก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดังต่อไปนี้

1. สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ (ฝึกใน สนพ. 6 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

2. สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ฝึกใน สนพ. 6 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

3. สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ (ฝึกใน สนพ. 5 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

4. สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (ฝึกใน สนพ. 4 เดือน / ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

โดยจะดำเนินการทดสอบพื้นฐานความรู้และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

และเปิดฝึกอบรมวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ goo.gl/RU0IHc

หลักฐานการรับสมัครประกอบด้วย 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทำเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก โทร. 055-515252 โทรสาร 055-515248


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560