หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม การทำดอกไม้จันทน์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก มอบหมายให้นางสาวเกษศิรินทร์ รุ่งธนาวัฒน์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน มีผู้เจ้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน


ว้นที่ข่าว : 03/07/2560