หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 20 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
2 เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 21 มกราคม 2563 25 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
3 การเป็นหัวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ