ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

เลขที่ 5 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 055-515248 โทรสาร 055-515248

http://www.dsd.go.th/tak

e-mail : d_tak@dsd.go.th