เทคนิคการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ด Arduino
 
เทคนิคการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ด Arduino
สามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่   
 
 
/* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.ปู (ปัญญา) โทร: 088-377-8987
 
เทคนิคการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยบอร์ด Arduino
การอบรมคอร์ส Arduino Programming เป็นแบบพื้นฐานเ พื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เข้าอบรมควรรู้จักหรือมีพื้นฐานในด้านต่างๆ ดังนี้ (มาบ้างเล็กน้อย)
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- การเขียนโปรแกรมภาษา C/C++
- ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ