ข่าว หน้าแรก > เว็บบอร์ด
เว็บบอร์ด
 
  หมวดหมู่กระดานสนทนา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน โพสต์ล่าสุด
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และการสร้างกระบวนการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
12 มีนาคม 2562
โดย ปัญญา
การสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
กลุ่มนี้มีไว้เพื่อสนทนา ตอบข้อซักถามเรื่อง การฝึกอบรม การสมัครฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ที่หน่วยงานเปิดให้บริการ อาทิเช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ พนักงานบันทึกข้อมูล ช่างซ่อมโทรทัศน์สี ช่างเชื่อม เป็นต้น
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
19 กุมภาพันธ์ 2558
โดย
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
กลุ่มนี้ผมจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทุกระดับ พร้อมตอบข้อซักถามทุกปัญหา ข่าวสารการทดสอบมาตรฐาน ฯ ด้ารคอมพิวเตอร์ สงสัยก็สอบถามได้ครับ ยินดีตอบทุกประเด็น
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
19 กุมภาพันธ์ 2558
โดย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปที่น่าสนใจ
เป็นกลุ่มที่เสนอข่าวที่มีประโยชน์ต่อชาวจิตสาธารณะ ยกตัวอย่างข่าวรับสมัครงาน ข่าวสอบราชการ เป็นต้น
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
19 กุมภาพันธ์ 2558
โดย
การฝึกอาชีพเสริม
เป็นการฝึกอาชีพ แก่ชุมชน
0 กระทู้
0 ตอบ
กระทู้ล่าสุด
13 เมษายน 2559
โดย