หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารการฝึกอบรม folder ระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน [Training Management System Skill For OSD_SURIN] 6 1 11/10/2561 14/10/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 8 กันยายน 2561 32 24 18/09/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 97 84 31/08/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 8 ,9/2561 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 97 85 01/08/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 77 63 16/07/2561 16/07/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 75 53 16/07/2561 16/07/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 101 65 02/04/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม กพร.ปจ excel2010 แบบฟอร์มรายงานผลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ 105 88 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 101 77 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 228 196 08/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 60 ชั่วโมง 895 848 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมง 133 98 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 87 รายการ