หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 8 ,9/2561 วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 29 27 01/08/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 38 30 16/07/2561 16/07/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 34 23 16/07/2561 16/07/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 84 55 02/04/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม กพร.ปจ excel2010 แบบฟอร์มรายงานผลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ 71 58 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 84 65 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 190 164 08/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 60 ชั่วโมง 806 770 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมง 120 90 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 18 ชั่วโมง 173 107 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 มกราคม 2561 147 126 15/01/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 143 122 15/01/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 84 รายการ