หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 35 23 02/04/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม กพร.ปจ excel2010 แบบฟอร์มรายงานผลแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ 40 31 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มีนาคม 2561 60 48 23/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 149 131 08/03/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 60 ชั่วโมง 304 278 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ชั่วโมง 96 75 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารการฝึกอบรม pdf หลักสูตร การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำนวน 18 ชั่วโมง 148 92 28/02/2561 28/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ folder ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 มกราคม 2561 123 111 15/01/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 96 81 15/01/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 30 กันยายน 2560 156 132 05/10/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 10 กันยายน 2560 261 235 13/09/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศผลการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20 สิงหาคม 2560 205 153 25/08/2560 25/08/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 81 รายการ