ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
ฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
ติดตามผลการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 20/03/2562
เพิ่มศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 09/08/2561
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝึกทำขนมไทยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
ฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
ประกาศ รายชฃื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขา การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
เรียนรู้การใช้พลังงานชีวภาพ ฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์
ว้นที่ข่าว : 16/05/2561
ตามโครงการ พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 17/03/2561
สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา "Bartender" "พนักงานผมเครื่องดื่ม" /ผป.
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา Foodstylist (ศิลปะการตกแต่งอาหาร) /ผป.
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.สุรินทร์ ฝึกอบรมผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
ปิดหน้าจอ