ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา "Bartender" "พนักงานผมเครื่องดื่ม" /ผป.
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา Foodstylist (ศิลปะการตกแต่งอาหาร) /ผป.
ว้นที่ข่าว : 09/02/2561
สนพ.สุรินทร์ ฝึกอบรมผู้สูงอายุ สร้างอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
ฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
สร้างอาชีพช่างไฟฟ้าในชุมชน
ว้นที่ข่าว : 01/12/2560
สนพ.สร พัฒนาทักษะช่างติดตั้งกล้อง CCTV
ว้นที่ข่าว : 02/11/2560
สนพ.สร พัฒนาทักษะช่างฝีมือเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยใช้โซลาร์เซลล์
ว้นที่ข่าว : 02/11/2560
สนพ.สร พัฒนากลุ่มผู้ค้าอาหารไทยสู่มืออาชีพ/พร.2
ว้นที่ข่าว : 05/09/2560
สนพ.สร ฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้าโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ/พร.2
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สนพ.สุรินทร์ เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2560
สนพ.สร เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ /พร.2
ว้นที่ข่าว : 12/07/2560
เสริมสร้างศักยภาพกล่มทอผ้าไหมสู่โครงการพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 03/07/2560
พัฒนาทักษะการขันรถฟอร์คลิฟท์เพื่อบริหารจัดการระบบขนย้ายสินค้า
ว้นที่ข่าว : 25/05/2560
สนพ.สุรินทร์ ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ทำดอกไม้จันทน์
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
สนพ.สุรินทร์ ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ ฝึกอาชัช่างเครื่องเงินอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ว้นที่ข่าว : 04/05/2560
สนพ.สุรินทร์ พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์
ว้นที่ข่าว : 28/04/2560
พัฒนาฝีมือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
ฝึกฝีมือทหารประจำการก่อนปลดเป็นกองหนุน
ว้นที่ข่าว : 27/03/2560
พัฒนาฝีมือให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ
ว้นที่ข่าว : 01/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 79 รายการ