ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 03/01/2562
โครงการสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 26/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ว้นที่ข่าว : 06/12/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
กิจกรรมวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดขบรมนาถบพิตร
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/10/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 09/10/2561
รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1/2562)
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 03/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
กิจกรรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2/2561)
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 261 รายการ