ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 03/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
กิจกรรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2/2561)
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
โครงการสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.สุรินทร์ มอบเงินส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.สุรินทร์ บูรณาการร่วมกับสถานศึกษา
ว้นที่ข่าว : 04/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
เทศบาลตำบลสนม เยี่ยมชมภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนพ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
ร้านกรมพัฒน์ ในงานจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/01/2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 04/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 251 รายการ