ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/10/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 09/10/2561
รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1/2562)
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 21/09/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 03/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
กิจกรรมการปฐมนิเทศ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 09/03/2561
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2/2561)
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
โครงการสร้างเสริมนิสัยอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.สุรินทร์ มอบเงินส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.สุรินทร์ บูรณาการร่วมกับสถานศึกษา
ว้นที่ข่าว : 04/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
เทศบาลตำบลสนม เยี่ยมชมภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 256 รายการ