รับสมัครฝึกอาชีพ COVID - 19 และแอพพลิเคชั่น "รวมช่าง"


รวมช่างดี มีมาตรฐาน พร้อมบริการ งานประทับใจ

 

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "รวมช่าง" เพื่อให้บริการประชาชนจำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและและสุขภัณฑ์ ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จำมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของช่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อใช้บริการ ภายใต้สโลแกน "รวมช่างดี มีมาตรฐาน พร้อมบริการ งานประทับใจ"

 

สามารถค้นหาแอพพลิเคชั่น ''รวมช่าง" ใน Play Store หรือ App Strore ติดตั้งได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโดเอส

smileysmileysmiley