หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถฯ
 
หัวข้อเรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถฯ
รายละเอียด

ขอเชิญสถานศึกษา/สถานประกอบกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพด้านไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
24 กุมภาพันธ์ 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
24 กุมภาพันธ์ 2559