หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอบัวเชด

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายชาติชาย สุจินพรัหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ เเละโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสฯ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบัวเชด ข้าราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน พร้อมรับฟังข้อปัญหาเเละความเดือดร้อน เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมอย่างยั่งยืน ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านอาโพน  หมู่1  ตำบลอาโพน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีกิจกรรม ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
2. สาธิตการเดินไฟฟ้าภานในบ้าน โดย  อาจารย์ไพโรจน์  เกิดโชค ครูฝึกฝีมือแรงงาน  ช3 
3. การจัดนิทรรศการเเละออกร้านจำหน่ายสินค้า จากชุมชนกลุ่มจักสานต้นไหล (OTOP)

ว้นที่ข่าว : 23/08/2562