หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 1/2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป   เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (รุ่นที่ 1/2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือที่มีมาตรฐานระดับสากล และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ โดยฝึกในวันและเวลาราชการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 9 สาขา ตามที่แนบมาพร้อมนี้

โดยสามารถสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
 

ว้นที่ข่าว : 26/07/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด