หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ติดตามผลการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

ติดตามผลการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

...
...
...

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้ออกติดตามผลการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก ณ บ้านหัวแรต ม.9 ต.ช่างปี่ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อบรมเมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ผูสูงอายุ ได้ทำผลิตภัณฑ์จักสาน หมวก ตระกร้า และกระเป๋า ขายส่ง และขายปลีก เพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว จำนวน ทั้งสิ้น 2,340 บาท


ว้นที่ข่าว : 20/03/2562