หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ , บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมต้นไม้ , ขับยานพาหนะ และรักษาความภัยสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
...

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ , บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมต้นไม้ , ขับยานพาหนะ และรักษาความภัยสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ , บำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมต้นไม้ , ขับยานพาหนะ และรักษาความภัยสถานที่ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานจ้างเหมาในการประกวดราคาครัั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,946,740 .- บาท 

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 


ว้นที่ข่าว : 17/10/2561
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด