หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เพิ่มศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 20 คน โดยการฝึกอาชีพสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระทม ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้สำเร็จก่ีฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมต่อไป


ว้นที่ข่าว : 09/08/2561