หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝึกทำขนมไทยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (นายชาติชาย  สุจินพรัหม) มอบให้ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอาชีพเสริมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนประสงค์ฝึกอาชีพ จำนวน 25 คน ในสาขาการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 


ว้นที่ข่าว : 13/07/2561