หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา "Bartender" "พนักงานผมเครื่องดื่ม" /ผป.

ข่าวฝึกอบรม

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "Bartender" "พนักงานผมเครื่องดื่ม" รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 2561 
1.มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านโรงแรมในระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือกำลังทำงานในตำแหน่งที่เข้ารับการฝึก
3.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. หรือ ป.ตรี ในสาขาทางด้านงานโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัคร
โทร 0445 7155 1 ถึง 3 0956 0555 41 (คุณศิรธันย์) 0818 7815 17 (คุณวิษณุ) 0819 5499 21 (คุณศิรดา)
Email : thun_dsd@hotmail.com
หรือสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

ว้นที่ข่าว : 09/02/2561