หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สุรินทร์ เร่งผลิตมนุษย์ไฟฟ้า ประจำชุมชน

มนุษย์ไฟฟ้า สนพ.สุรินทร์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

...
...
...

       วันที่ 25  ธันวาคม 2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าประจำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน  25  ราย   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

 

เขียนข่าวโดย : ฝ่าย พร.1


ว้นที่ข่าว : 26/12/2560