หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เปิดฝึกโครงการฝึกอาชีพเสรืมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 14- 18 ธ.ค 60 ณ หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร


ว้นที่ข่าว : 15/12/2560