หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
เมืองช้าง ผลิตมนุษย์ไฟฟ้า

สนพ.สร มนุษย์ไฟฟ้า ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

...
...
...

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ภาคทฤษฎี (E-testing) สาขา ช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  แก่บุคคลทั่วไป 5 ราย (เพศชาย)  ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ทั้งหมด  5 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ให้บริการสอบภาคทฤษฎี (E-testing) ทุกวันพุธ ของสัปดาห์  


ว้นที่ข่าว : 13/12/2560