หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เร่งสร้างมาตรฐานมนุษย์ไฟฟ้า แก่ประชาชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์  ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ภาคทฤษฎี (E-testing) สาขา ช่างเดินไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  แก่บุคคลทั่วไป 6 ราย (เพศชาย)  ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ทั้งหมด  6 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ให้บริการสอบภาคทฤษฎี (E-testing) ทุกวันพุธ ของสัปดาห์  
 
เรียบเรียงโดย ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สนพ.สุรินทร์

ว้นที่ข่าว : 07/12/2560