หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สร พัฒนาทักษะช่างติดตั้งกล้อง CCTV

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.สร พัฒนาทักษะช่างติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ให้แก่ช่างในสถานประกอบกิจการและช่างที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยภาคปฏิบัติได้มีการติดตั้งกล้อง CCtV ที่อาคารฝึกอบรม จำนวน 4 ตัว


ว้นที่ข่าว : 02/11/2560