หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สร เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ /พร.2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

ผอ.สนพ.สร (นายสุรพงษ์  สายยศ) มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางสาวมานัส ลาติวัลย์) ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน 22 คน ในสาขาช่างปูกระเบื้อง 18 ชม.ระหว่างวันที่ 5-7 กค 60 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) จำกัด ในการบริจาคกระเบื้องเซรามิค สำหรับปูพื้นจำนวน 160 กล่อง และปูนกาวพร้อมปูนยาแนวจากบริษัท แช็ง-โกแบง เวเบอร์ จำกัด อนุโมทนาบุญกันทั่วหน้า ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุมา ณ ที่นี้ด้วย


ว้นที่ข่าว : 12/07/2560