หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการ


นายอนุชิต ดรกันยา
ชื่อ - นามสกุล : นายอนุชิต ดรกันยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 11/03/2516

ประวัติการศึกษา

.ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 6 ขอนแก่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
.