ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 
หัวข้อข่าว
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา วันที่ 10 - 24 ต.ค. 62
ว้นที่ข่าว : 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรปภ. แม่บ้าน คนสวน เดือนธ.ค.62 - มี.ค. 63
ว้นที่ข่าว : 05/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2-10 กันยายน 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 5-20 สิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 - 30 กันยายน 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2562
ว้นที่ข่าว : 31/10/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 02/09/2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ปิดหน้าจอ