ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


 
หัวข้อข่าว
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 23/08/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 19/08/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 13/08/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ 2562 และประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อประกาศครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 07/08/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 31/07/2562
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 11/07/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
ว้นที่ข่าว : 30/04/2562
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 14/03/2562
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ว้นที่ข่าว : 04/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 01/02/2562
ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 28/12/2561
ปิดหน้าจอ