แรงงาน"สุพรรณบุรี พัฒนาคนสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน"
...
...
...
...
...

แรงงาน"สุพรรณบุรี พัฒนาคนสู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน"

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ พากพูลไพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ให้กับ บุคคลทั่วไป และพนง.ในสถานประกอบกิจการจำนวน ๔๕ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่๒)๒๕๕๗ณ ฝ่ายช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สพร.๒ สุพรรณบุรี


ว้นที่ข่าว : 10/2/2560 14:16:17
ปิดหน้าจอ