สพร. 2 สุพรรณบุรี วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2561