สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายประดู่ - ทวีนาท
-
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 840 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2547
นายอาทิตย์ - โลนุชิต
-
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 1 จำนวน 560 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ