ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวนดาวน์โหลด
ธรรมาภิบาลภาครัฐ
1398
แนวทางการลงโทษทางวินัยของ ก.พ. กรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
532
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
129
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ