หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสาร พรบ. pdf เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 570 481 06/02/2561 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการเอง) 235 229 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ส่งไปฝึกภายนอก) 281 233 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ดำเนินการเอง) 302 297 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 176 170 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผ่นพับการให้บริการ folder แผ่นพับการให้บริการ 348 339 11/08/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder สรุป 3 ขั้นตอนการ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 130 123 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป pdf การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 8 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 83 76 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder หนังสือมอบอำนาจ 199 152 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สท.8 39 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
การฝึกอบรม pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 24 17 11/08/2559 18/11/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 15 รายการ