หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสาร พรบ. pdf เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 490 406 06/02/2561 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการเอง) 209 203 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ส่งไปฝึกภายนอก) 252 204 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ดำเนินการเอง) 270 265 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 161 155 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผ่นพับการให้บริการ folder แผ่นพับการให้บริการ 326 318 11/08/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder สรุป 3 ขั้นตอนการ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 118 111 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป pdf การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 6 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 72 65 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder หนังสือมอบอำนาจ 173 133 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สท.8 30 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
การฝึกอบรม pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 6 2 11/08/2559 18/11/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 15 รายการ