หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสาร พรบ. pdf เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 694 599 06/02/2561 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีดำเนินการเอง) 277 271 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ส่งไปฝึกภายนอก) 320 272 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ยกระดับ (ดำเนินการเอง) 340 335 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสมารถ 211 205 06/09/2559 06/09/2559 ดาวน์โหลด
แผ่นพับการให้บริการ folder แผ่นพับการให้บริการ 400 390 11/08/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน folder สรุป 3 ขั้นตอนการ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 151 144 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป pdf การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 9 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารทั่วไป folder บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 105 98 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder หนังสือมอบอำนาจ 244 183 11/08/2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร พรบ. folder แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ สท.8 45 0 11/08/2559 ดาวน์โหลด
การฝึกอบรม pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 48 41 11/08/2559 18/11/2562 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 15 รายการ