ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ทดสอบมาตรฐานช่างยนต์ก่อนออกทำงาน
ว้นที่ข่าว : 27/01/2563
สร้างมาตรฐานให้ช่างเชื่อม
ว้นที่ข่าว : 06/01/2563
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 06/12/2562
ประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
ทดสอบความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 23/02/2561
ทดสอบช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
จัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพร่วมกับสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
ทดสอบมาตรฯ ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน
ว้นที่ข่าว : 06/12/2560
ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 17/05/2560
วันนี้ 5 พฤษภาคม 2560 นายบรรจง เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประธานในพิธี ประดับดาวมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ว้นที่ข่าว : 05/05/2560
ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (วันที่ 18 - 21 ตค. 59)
ว้นที่ข่าว : 21/10/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559
ว้นที่ข่าว : 22/07/2559
ศูนย์พัฒน์ฯสุโขทัย ทดสอบช่างไฟฟ้าภาคทฤษฎี
ว้นที่ข่าว : 22/07/2559
วันนี้ (1 มีนาคม 2559) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้า ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/03/2559
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดแผนไทย
ว้นที่ข่าว : 07/03/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา "พนักงานนวดแผนไทย" ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
ว้นที่ข่าว : 16/02/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559
ว้นที่ข่าว : 10/02/2559
ศพจ.สุโขทัย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา "พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1" ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558
ว้นที่ข่าว : 26/02/2558
ศพจ.สุโขทัย เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา "พนักงานนวดไทย ระดับ 1"
ว้นที่ข่าว : 24/02/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 23 รายการ