ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่องสภาพ ชุดที่ 1
ว้นที่ข่าว : 08/05/2563
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่องสภาพ ชุดที่ 2
ว้นที่ข่าว : 08/05/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ บริการดูแลต้ไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ ปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 07/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ว้นที่ข่าว : 02/09/2559
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 23/09/2558
ประกาศศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา
ว้นที่ข่าว : 23/09/2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่, บริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการขับยานพาหนะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 04/09/2558
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 04/09/2558
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ