ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
ว้นที่ข่าว : 16/01/2563
ฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน
ว้นที่ข่าว : 27/12/2562
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 24/12/2562
เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 24/12/2562
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ว้นที่ข่าว : 24/12/2562
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 24/12/2562
ฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ว้นที่ข่าว : 24/12/2562
ประชุมหารือแนวทางเพิ่มศักยภาพชุมชน
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
ยกระดับช่างเชื่องไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 11/12/2562
ฝึกฝีมือติดตั้งโซลาเซลล์
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ฝึกผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 27/11/2562
ฝึกฝีมือให้ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 27/11/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริง
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ การประกอบอาหารพื้นถิ่นสำหรับครัวเรือน
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 85 รายการ