ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด
ว้นที่ข่าว : 16/01/2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563
ว้นที่ข่าว : 27/12/2562
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ว้นที่ข่าว : 23/12/2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 13/12/2562
สนพ.สุโขทัย ร่วมต่อต้านคอร์รับชั่น
ว้นที่ข่าว : 11/12/2562
เข้าพบผู้ว่าราชการ
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน
ว้นที่ข่าว : 04/12/2562
สนพ.สุโขทัย ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
แรงงานสุโขทัยรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ โรงเรียน ชนบท
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
พัฒนาแรงงานช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึม
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
“กระทรวงแรงงาน จ. สุโขทัย น้อมรำลึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี
ว้นที่ข่าว : 28/06/2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0
ว้นที่ข่าว : 25/03/2562
มอบป้ายสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู้ sme 4.0
ว้นที่ข่าว : 13/11/2561
พัฒนาอาชีพให้กับเยาวชน
ว้นที่ข่าว : 13/11/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 6 สาขาช่าง เพื่อเตรียมกำลังคนให้มีศักยภาพและนิสัยอุตสาหกรรมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยฝึกอบรมให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ว้นที่ข่าว : 04/10/2561
ศูนย์บริการ ช่วงเทศกาล สงกรานต์
ว้นที่ข่าว : 11/04/2561
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
ว้นที่ข่าว : 14/03/2561
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2561
ว้นที่ข่าว : 02/03/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 205 รายการ