หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การทำขนมไทย 2" (30 ชั่วโมง)
 
หัวข้อเรื่อง โครงการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การทำขนมไทย 2" (30 ชั่วโมง)
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย  กำหนดเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา "การทำขนมไทย 2" หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558  จำนวน 20 คน ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
2 มีนาคม 2558
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
6 มีนาคม 2558