หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การพัฒนาทักษะการทอผ้าพื้นเมือง" (30 ชั่วโมง)
 
หัวข้อเรื่อง โครงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การพัฒนาทักษะการทอผ้าพื้นเมือง" (30 ชั่วโมง)
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย  กำหนดเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การพัฒนาทักษะการทอผ้าพื้นเมือง" หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2558  จำนวน 20 คน ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ (พนักงานของร้านสุนทรีผ้าไทย)  ณ ร้านสุนทรีผ้าไทย อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย  

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
2 มีนาคม 2558
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
6 มีนาคม 2558