หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบ 2 ปีงบประมาณ 2558 และการคตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ
 
หัวข้อเรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบ 2 ปีงบประมาณ 2558 และการคตรวจติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ
รายละเอียด

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา  09.00  น.    - ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาฯ ณ บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  โดยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) และคณะ

เวลา   13.30  น.    - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 17 (จึังหวัดสุโขทัย) ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธนิช นุ่มน้อย) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง ปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3

 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
10 กุมภาพันธ์ 2558
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 กุมภาพันธ์ 2558