หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > โครงการฝึกอบรม "การประกอบอาหารไทย ระดับ 1" (30 ชั่วโมง)
 
หัวข้อเรื่อง โครงการฝึกอบรม "การประกอบอาหารไทย ระดับ 1" (30 ชั่วโมง)
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย  กำหนดเปิดฝึกอบรมอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก สาขา "การประกอบอาหารไทย ระดับ 1" หลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14,15 21,22,28 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 20 คน ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  (เรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปรีชา ลิ้มพูล
                                               ฝ่ายพัฒนาและศักยภาพแรงงาน
                                               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
                                               โทรศัพท์  055 - 682 -567 ต่อ 106

 
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
14 กุมภาพันธ์ 2558
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
28 กุมภาพันธ์ 2558