หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สร้างมาตรฐานให้ช่างเชื่อม

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 5 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 18 คน ที่ประกอบอาชีพช่างเชื่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย


ว้นที่ข่าว : 06/01/2563